Release 6.3 - Vyhodnocení porušení pracovní doby (10.08.2023)

Po několika měsících úspěšného používání vyhodnocování přestupků pro dobu řízení se v této verzi rozšiřuje vyhodnocování o zobrazování přestupků v pracovní době. Volitelně lze zobrazit přestupky za dobu řízení nebo pracovní dobu podle kategorií přestupků a také kombinaci přestupků za dobu řízení a pracovní dobu. Mezi další funkce patří např:
• Rozšířený přehled s počtem přestupků v oblasti řízení a pracovní doby - za aktuální období, za poslední tři nebo šest 6 měsíců.
• Zobrazení výběru konkrétních vozových parků/skupin řidičů nebo všech vozových parků/skupin řidičů.
• Pro přestupky v oblasti pracovní doby jsou k dispozici také následující funkce:
o Neomezené vyhodnocovací období
o funkce Drill-down (pro získání přesných podrobností)
o Zohlednění směnových týdnů s náhledem na jednotlivé směnové dny
o Grafické vysvětlení porušení jako přehled nebo v detailu - online a v pdf zprávě
o Plánovač pro vyhodnocení porušení
• Pro splnění požadavků specifických pro danou zemi je možné parametrizovat parametry pracovní doby. Základem pro použití parametrů je země, která je zadána pro zákazníka - jako povinná specifikace.

Podrobný popis vyhodnocování porušení je k dispozici v nápovědě aplikace.

Doplňující informace:
Od 1.9.2023 již nebude k dispozici předchozí sociální výkaz.

TachoListener + TachoDownloader - Aktualizace na verzi JAVA 17 (05.04.2023)

Funkce TachoListener (nahrávání souborů řidiče a vozidla, nahrávání karet řidiče a vzdálené stahování) i modul TachoDownloader (automatické stahování souborů řidiče a vozidla) obsahují novou verzi JAVA (17) a aktualizaci bezpečnostního certifikátu. Aktualizace se důrazně doporučuje.

Před aktualizací nezapomeňte odstranit stávající verze!

Pro aktualizaci modulu
TachoListener klikněte zde TachoListener-Update,
pro aktualizaci modulu
TachoDownloader klikněte zde TachoDownloader-Update.

ATTENTION - NEW CUSTOMER REGISTRATION

The customer number for DKV TACHOMANAGER always starts with a D, the rest of the 10-digit customer number can be found on your invoice.
When registering for the first time, you must enter an 11-digit customer number in the new login screen.


Verze 6.0 - Nové vyhodnocení přestupků a doby odpočinku (26.01.2023)

Nové hodnocení protiprávního jednání je založeno nejen na zcela novém stanovení protiprávního jednání, ale obsahuje také mnoho důležitých novinek.
Patří mezi ně:
• Rozšířený přístrojový panel, na kterém se v závislosti na výběru nabídky zobrazuje počet porušení doby řízení a doby odpočinku za aktuální, poslední tři nebo šest 6 měsíců.
• Oproti předchozímu sociálnímu hlášení lze nyní vyhodnocení porušení předpisů vyvolat pro všechny vozové parky, k nimž má přihlášený uživatel oprávnění.
• Do hodnocení porušení předpisů bylo zahrnuto rozšíření jednotlivých tříd porušení na 4 třídy, které jsou v současnosti definovány v balíčku mobility I - lehké, střední, závažné a velmi závažné.
• Kromě toho byla zahrnuta některá porušení, která nebyla v předchozí sociální zprávě zohledněna, jako například doplnění manuálu, která nebyla provedena, ale byla vyžadována.
• Zcela nové jsou následující speciální funkce:
o Neomezené hodnotící období
o funkce Drill-down (pro získání přesných údajů)
o Zohlednění směnných týdnů s ohledem na jednotlivé dny směny
o Pokuty (poměrné) řidič
o Grafické vysvětlení porušení jako přehled nebo podrobně - online a ve zprávě ve formátu pdf.
o Plánovač pro hodnocení přestupku

Stávající sociální zpráva bude nahrazena na konci června 2023.

Další podrobnosti jsou k dispozici na stránkách nápovědy.

Verze 5.9 - Grafické vyhodnocení doby jízdy online - nyní také ve formátu PDF (17. listopadu 2022)

V této verzi je k dispozici verze PDF aktuálního grafického hodnocení doby řízení. Verze PDF a nový plánovač, pomocí kterého si můžete nechat zaslat vyhodnocení na existující uživatelský účet e-mailem, jsou pak obdobou funkcí, které již znáte z našich ostatních zpráv.

Další podrobnosti jsou k dispozici na stránkách nápovědy.


Verze 5.7 - Správa nových vozidel (13. září 2022)

V nové verzi 5.7 z 13. září 2022 je upravena správa vozidel.
S ním jsou k dispozici následující změny/vylepšení:
• Přehled vozidel seskupený podle vozidla, příslušnosti k vozovému parku, tachografu, kritérií telematických boxů.
• Údaje o vozidle jasně rozdělené na
o Základní údaje - rozšířené o údaje o roce výroby, první registraci, celkové hmotnosti, druhu paliva atd.
o Údaje o tachografu
o Konfigurace boxu
o Přidělení flotily
o Alarm a stav
Všechny stávající funkce, jako je export csv/xls, ruční vytvoření vozidla, import CSV, zůstávají zachovány.
Další podrobnosti jsou k dispozici na stránkách nápovědy.


Verze 5.6 - Plánování zpráv (28. července 2022)

Tento modul umožňuje jednorázové nebo pravidelné (denní, týdenní, měsíční) generování následujících sestav v definovatelných termínech a jejich zasílání žadateli v zašifrované podobě e-mailem:
- Zpráva o mezerách
- Doba jízdy - hodnocení řidiče
- Všechna poplachová hlášení
Je třeba vzít v úvahu následující kroky:
- Heslo musí být zadáno v uživatelském profilu žadatele (povinný údaj).
- Zpráva (pdf nebo csv) je odeslána žadateli v plánovaný den a lze ji otevřít pouze s heslem zadaným v profilu uživatele.
Podrobný popis plánování sestav je k dispozici pod odkazem "Plánování sestav" na stránce nápovědy.
Předchozí "Plán sestav" bude deaktivován s dostupností nového plánování sestav. Naplánované zprávy se automaticky převedou a odešlou e-mailem v zašifrované podobě. Heslo potřebné k otevření souboru bylo vygenerováno automaticky a může být zobrazeno v uživatelském profilu žadatele. Již vytvořené sestavy jsou stále přístupné v nabídce "Sestavy -> Výsledky sestav - staré".


Verze 5.4 - Grafické vyhodnocení doby řízení (23. června 2022)

V této verzi je hodnocení doby jízdy rozšířeno o grafickou verzi. K dispozici jsou následující formáty zobrazení:
- Za týden (začátek pondělí 00:00, konec neděle 23:59) se graficky zobrazí kumulované činnosti řidičů rozdělené podle:
- Doba řízení
- pracovní doba
- doba odpočinku
- Pohotovostní doba
- Neznámá aktivita
- Kliknutím na šipku ">" vlevo od jména řidiče se zobrazí jednotlivé dny v týdnu. I zde s příslušnými činnostmi a jejich trváním v časovém intervalu (24 hodin). V tomto zobrazení jsou v tabulce uvedeny také kumulativní hodnoty jednotlivých činností.
- Chcete-li si podrobně prohlédnout jednotlivé činnosti na denní časové ose, přejděte na denní zobrazení pomocí kolečka myši a zvětšete jej na požadovanou velikost. Kliknutím levým tlačítkem myši pak můžete pohledy přesunout doleva nebo doprava.

Podrobný popis je k dispozici v nápovědě.


Verze 5.3 - Nová správa ovladačů (03. června 2022)

V této verzi získává správa ovladače nové/rozšířené funkce. Ty jsou prezentovány v přehledné formě a obsahují následující vylepšení:

- Základní údaje
- Příslušnost k firmě
o Datum vstupu/výstupu
o Typ řidiče (řidič na plný/částečný úvazek)
o Noční pracovník
o Pole pro poznámky
o Historie příslušnosti ke společnosti

- Řidičský průkaz, kvalifikace a karty řidiče
- Kvalifikační karta řidiče
o Číslo
o Platí od - do
o kurzy pro získání řidičského průkazu
o Platnost kvalifikace do
- Zkoušky a historie řidičských průkazů

- Přidělení řidičů/vozového parku
- Jednodušší zadání
- Řidič jako uživatel
- Ovladač lze vytvořit jako uživatele zde

Nové stránky nápovědy (29.04.2022)
Nové stránky nápovědy jsou nyní k dispozici v angličtině. Kliknutím na symbol nápovědy v pravém horním rohu obrazovky se zobrazí vysvětlivky k vyvolané stránce. Od obecného přehledu je pak možné přejít k podrobnostem. Kromě toho je zde:
- jasná prezentace struktury stránky nápovědy
- funkci vyhledávání a
- systém otázek a odpovědí.
Tyto nové funkce jsou strukturovány uživatelsky přívětivým způsobem a umožňují uživateli ještě efektivnější používání aplikace.


Verze 5.1 - nová registrace uživatelů + nová aplikace nápovědy (24.02.2022)

Verze 5.1 přináší následující vylepšení:

1. vylepšení v registraci uživatelů

a. vyžadování registrace nového uživatele prostřednictvím e-mailového potvrzení. To se provede následujícím způsobem:
b. Nový uživatel je vytvořen se svými přístupovými právy (např. správce vozového parku s přístupem k jednomu nebo více vozovým parkům).
c. Po potvrzení uživatelských údajů (příjmení, jméno, uživatelské jméno, e-mailová adresa) a uživatelských práv (vozový park) je na e-mailovou adresu tohoto uživatele odeslán e-mail.
d. V přijatém e-mailu je zaslán odkaz, který je třeba potvrdit kliknutím na něj.
e. V důsledku toho se zobrazí další obrazovka, na které je třeba zadat heslo a jeho potvrzení. K tomu jsou stanovena určitá kritéria.
f. Odesláním tohoto hesla je uživatel plně vytvořen a může přistupovat do aplikace se svými přístupovými údaji (zákaznické číslo, uživatelské jméno, heslo).

Kromě nových uživatelů se tato funkce používá také pro funkci "zapomenuté heslo".

Důležité: pro již vytvořené uživatele se nic nemění!

Další podrobnosti a podrobné popisy najdete v nové nápovědě.

2. nová aplikace nápovědy

Systém nápovědy v aplikaci byl kompletně přepracován a aktualizován. Kliknutím na tlačítko
? symbol v pravém horním rohu obrazovky otevře nápovědu pro aktuální obrazovku. Obsah vás přenese do dalších oblastí nápovědy. Kromě toho je k dispozici funkce vyhledávání a sekce otázek a odpovědí (Q&A).

V současné době je nápověda k dispozici v němčině a angličtině. Jako další jazyk se plánuje francouzština.